ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ

ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

နေပြည်တော်စာရင်းစစ်ရုံး
ခရေလမ်း ၊ ပေါင်းလောင်း(၂)ရပ်ကွက် ၊ ပျဉ်းမနားမြို့
နေပြည်တော်
ဖုန်း      : ၀၆၇-၅၅၀၂၂၈

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဦးသိန်းနိုင် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း    : ၀၆၇-၅၅၀၂၂၈

မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
(၁) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
(၂) လယ်ဝေးမြို့နယ်
(၃) တပ်ကုန်းမြို့နယ်